• ex1
 • ex2
 • ex3
 • ex4
 • ex5
 • ex6
 • ex6
 • ex6

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

 

Η ΗΕΛΙΟΝ στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας, διαθέτει χρόνια πολύτιμης εμπειρίας, με πληθώρα έργων στο ενεργητικό της που αποδεικνύουν το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρίας. Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου και μελετητή που καλύπτουν όλα τα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας. Η για πολλά χρόνια ενασχόληση της εταιρίας με τη δημιουργία και λειτουργία αιολικών πάρκων  αποτελεί εγγύηση ποιοτικής και έγκαιρης παράδοσης των υπό παρακολούθηση και ευθύνη έργων μας. 

Πράγματι, η αγορά αιολικής ενέργειας αποτελεί αντικείμενο έρευνας της ΗΕΛΙΟΝ επί μακρών, καθιστώντας τον εντοπισμό νέων ευκαιριών και καινοτομιών βέβαιο και την ανάπτυξη νέων έργων αιολικών πάρκων επιτυχημένη. Το ευρύ δίκτυο Μηχανικών που διαθέτει η εταιρεία δύναται εγγυάται ασφαλή παράδοση αναφορικά με τις ενέργειες που απαιτούνται τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την αδειοδοτική διαδικασία ενός έργου. Οι ενέργειες αυτές αφορούν :

 • τον αναλυτικό έλεγχο καταλληλότητας της θέσης
 • την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού και εκπόνηση ενεργειακών μελετών
 • τη βελτιστοποίηση χωροθέτησης των ανεμογεννητριών
 • την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και έλεγχο συμβατότητας του έργου με τον Χωροταξικό Νόμο
 • την εκπόνηση μελετών οδοποιίας, μελετών ηχητικής και οπτικής όχλησης
 • τη δημιουργία φωτορεαλιστικών απεικονίσεων
 • τη μελέτη βιωσιμότητας του έργου


Επισημαίνουμε πως η ΗΕΛΙΟΝ παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλές και για επενδύσεις σε ΜΙΚΡΑ ΑΙΟΛΙΚΑ που έχουν συγκεντρώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η ΗΕΛΙΟΝ σας προσφέρει πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις ανεμογεννήτριες, τα αιολικά πάρκα, τη μέτρηση αιολικού δυναμικού, την αδειοδότηση και σας παρουσιάζει ολοκληρωμένες  προτάσεις