• ex1
  • ex2
  • ex3
  • ex4
  • ex5
  • ex6
  • ex6
  • ex6

Τεχνολογίες νερού

 

Η εν λόγω τεχνολογία, που βασίζεται στην ηλεκτρολυτική «υγρή καύση» των λυμάτων / αποβλήτων, είναι ήδη εγκατεστημένη με απόλυτη επιτυχία και υποστηρίζεται επιστημονικά από Ελληνικά και Δανέζικα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

 

Η τεχνολογία μας, εφαρμόζεται σε οποιανδήποτε ανάγκη επεξεργασίας υγρών τα οποία περιέχουν οργανικά, (Λύματα – απόβλητα), σε οποιαδήποτε ανάγκη για απολύμανση – αποστείρωση νερού, (Πόσιμο νερό, Ballast water, πισίνες) και σε αποσμήσεις δικτύων μεταφοράς λυμάτων και παραλιακών πόλεων γενικώς. Το εύρος της αγοράς είναι τεράστιο διότι συμπεριλαμβάνεται η Ευρώπη, η ΗΠΑ και γενικά ο πολιτισμένος κόσμος.

 

Βάσει Ευρωπαϊκής οδηγίας, όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα, με  ισοδυνάμους κάτοικους από  2.000 έως 10.000,   πρέπει να αποκτήσουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, έως το 2013.

 

1. Η συντριπτική υπεροχή της τεχνολογίας μας, έναντι της τεχνολογίας βιολογικού καθαρισμού οποιασδήποτε βαθμίδος και η άοσμη λειτουργία των εγκαταστάσεων μας, με δυνατότητα της πλήρους εκμετάλλευσης του νερού εκροής και με παράλληλη παραγωγή καθαρής ενέργειας, από Υδρογόνο και βιοαέριο.

 

2. Η πραγματική και αδιαμφισβήτητη αδυναμία του συνόλου των μονάδων βιολογικού καθαρισμού στην Ελληνική επικράτεια, να λάβουν Νόμιμη άδεια  διάθεσης της παραγόμενης  λυματολάσπης. 

 

3. Η στρατηγική  της εταιρείας μας, δηλαδή, το εξαιρετικά χαμηλό κόστος της προμελέτης / μελέτης και κατάθεσης του φακέλου προς χρηματοδότηση του έργου, που απαλλάσσει  τις Δημοτικές αρχές από το εξαιρετικά δύσκολο έργο εύρεσης των αναγκαίων κεφαλαίων για την εκπόνηση μελέτης. Το σύνηθες ποσό ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και αποτελεί βασική τροχοπέδη στην προκήρυξη των έργων.

 

4. Η ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων, που διασφαλίζει 100% την απορρόφηση της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από το Ε.Σ.Π.Α 2007 – 2013.