• ex1
 • ex2
 • ex3
 • ex4
 • ex5
 • ex6
 • ex6
 • ex6

Φωτοβολταϊκά

Η εταιρεία ΗΕΛΙΟΝ πραγματοποιεί και διεκπεραιώνει διασυνδέσεις φωτοβολταικών σε στέγες κτιρίων χρησιμοποιώντας εξελιγμένη και εύχρηστη τεχνολογία. Οι διασυνδέσεις γίνονται με το δίκτυο της ΔΕΗ. Πιο συγκεκριμένα παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν στα εξής:

1.      Κατάθεση φακέλου για διασύνδεση της εγκατάστασης με τη ΔΕΗ.

2.       Διαστασιολόγιση και μελέτη του συστήματος.

3.       Έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας.

4.      εκδοση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Πολεοδομία, Εφορία, ΙΚΑ), διεκπεραίωση σύνδεσης της εγκατάστασης με την ΔΕΗ ή τον ΔΕΣΜΗΕ .

5.       Σύναψη σύμβασης με τον ΔΕΣΜΗΕ

6.      Διανομή και εμπορία φωτοβολταικών panels & inverters σε εταιρίες και εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων.

7.      Αξιολόγηση και εκτίμηση της καταλληλότητας του χώρου.

8.      Συγκριτική αξιολόγηση προσφορών κατασκευαστών-προμηθευτών και επιλογή κατάλληλου τύπου εξοπλισμού.

Διαθέτοντας άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό η ΗΕΛΙΟΝ δύναται να φέρει εις πέρας δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολοκλήρωση (Integration) διασυνδεδεμένων φωτοβολταικών εγκαταστάσεων ακόμη και μεγαλύτερων των 20KW (ιδιώτες, αγρότες).  

Παράλληλα, σύμφωνα με το νέο Νόμο 3851/2010 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σχετικές ανακοινώσεις της ΔΕΗ και υπουργικές αποφάσεις , η ΗΕΛΙΟΝ είναι σε θέση να αναλάβει την αδειοδότηση και τις σχετικές μελέτες για διασυνδεδεμένα φωτοβοταϊκά συστήματα ισχύος:

 • από 10 kW έως 500 kW
 • έως 500 kW
 • από 500kW έως και 1ΜW
 • μεγαλύτερα του 1ΜW