• ex1
  • ex2
  • ex3
  • ex4
  • ex5
  • ex6
  • ex6
  • ex6

Η εταιρεία ΗΕΛΙΟΝ δραστηριοποιείται την χρήση υψηλής τεχνολογίας στην δημιουργία έξυπνων ενεργειακά αποδοτικότερων δικτύων.

Τα συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες που βελτιώνουν την ποιότητα ρεύματος αποθηκεύουν την ηλεκτρική ενέργεια , ελαττώνοντας το φορτίο της εγκατάστασης. Η διαδικασία αποφεύγει επιτυχώς να προκαλεί οποιαδήποτε επέμβαση στην τάση.

Βεβαιώνεται πως η εγκατάσταση των εν λόγω συσκευών εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, αποφέρει εξοικονόμηση της τάξεως του 8% – 20%.

Αν και εφόσον δεν επιτευχθεί η ελάχιστη εξοικονόμηση του 8%, προσφέρεται  εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

 TVSS(Transient Voltage Surge Suppressor) Function Diagram

 

 

Σύνοψη πλεονεκτημάτων :

1.  Επιστροφή χρημάτων από την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας,  εξαλείφοντας τα σχετικά πρόστιμα.

2.  Χαμηλό κόστος αγοράς με εγγυημένη απόσβεση προς επένδυσης το αργότερο σε δύο χρόνια.

3.  Συνολική βελτίωση προς ηλεκτρικής εγκατάστασης και επομένως την απόδοση των φορτίων.

4.  Αυξάνει την διάρκεια ζωής των συσκευών και την απόδοσή προς.

5.  Εξουδετερώνει τον στατικό ηλεκτρισμό.

6.  Εξουδετερώνει τα βλαβερά ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

7.  Διάρκεια ζωής 20 χρόνια.

8.  Γραπτή εγγύηση επιστροφής χρημάτων.

9.  Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

10. Φιλική προς το περιβάλλον.

11. Εύκολη εγκατάσταση.

12. Ανταγωνιστική τιμή.

13. Συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και διασφαλίσεις που απαιτούνται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Πρόκειται για καθ’ όλα νόμιμη τεχνολογία και δεν προκαλεί δυσλειτουργίες, βλάβες ή οποιασδήποτε μορφής παρεμβολή στα δίκτυα ή στην ηλεκτρική εγκατάσταση επιχειρήσεων, οικιών και στις  εντός αυτών ηλεκτρικές  συσκευές.