Η εταιρεία δραστηριοποιείται και αναπτύσσει την μεταφορά και εμπορική εκμετάλλευση του συμπιεσμένου φυσικού αερίου CNG (compressend natural gus).